Alles over Hamsters

Overige hamstersoorten

Naast deze vijf hamstersoorten die we als huisdier kennen, zijn er nog meer hamstersoorten die niet als huisdier gehouden worden.

De korenwolfKorenwolf

De hamster, Europese hamster, veldhamster of zwartbuik hamster (Cricetus cricetus) is een hamster uit de familie der Cricetidae.

In Nederland is de soort de laatste jaren vooral bekend geworden onder zijn Limburgse naam korenwolf.

Hij komt vooral voor in graslanden, velden, steppen en akkers. De soort heeft een voorkeur voor lössgrond, en komt niet hoger voor dan 500 meter.

De hamster is een vrij groot knaagdier met een korte staart. Hij wordt 200 tot 340 millimeter groot, met een staartje van 28 tot 60 millimeter, en een gewicht van 150 tot 460 gram.

De bovenzijde van zijn vacht is gelig bruin, met witte tot gelige vlekken op snuit, schouders en wangen. De onderzijde is zwart. Dit is vrij bijzonder, aangezien bij de meeste zoogdieren de buik lichter is dan de rug. Melanisme komt voor. Hij heeft grote, onbehaarde oren.

De hamster is van oorsprong een Oost-Europese steppebewoner, maar met de opkomst van de landbouw verbreidde zijn leefgebied zich meer naar het westen uit. Hij komt voor van Zuidwest-Rusland via de Donauvallei en de Pannonische vlakte door Duitsland tot Zuid-Limburg, Oost-België en Noordoost-Frankrijk.
Hij komt niet voor in berggebieden, aangezien hij een losse ondergrond nodig heeft om gangen in te graven.

In Nederland komt de soort enkel voor in Zuid-Limburg, maar de soort werd daar bedreigd. Stichting Das en Boom en Diergaarde Blijdorp hebben samen de laatste korenwolven opgevangen en zijn met deze dieren een fokprogramma gestart. In 2005 is Das en Boom met het fokken gestopt en zijn de dieren verhuisd naar het Gaiapark in Kerkrade. Hamsters die in Nederland in het wild worden gezien, zijn zeer waarschijnlijk nakomelingen van hamsters uit dit fokprogramma.

In België (in het zuiden van de provincies Vlaams-Brabant en Limburg) stond de hamster ook op uitsterven en daarom heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid in 2007 en 2008 hamsters uit het Nederlands kweekprogramma bijgezet op de twee locaties waar ze zeker nog voorkwamen…

De hamster is een solitaire soort, die een gangenstelsel graaft. Dit netwerk kan tot twee meter diep zitten, met gangen van een diameter van 6 tot 8 centimeter, en kunnen soms behoorlijk steil zijn, waardoor hij snel kan verdwijnen bij gevaar. Hier legt hij kamers in voor voedselvoorraden, een latrine, en nesten. De nesten zijn vaak bedekt met gras, hooi en ander zacht materiaal. ’s Avonds en ’s nachts komt de hamster uit zijn hol om te eten. Hij eet vooral zaden, grassen en kruiden, maar ook wortelen, vruchten en granen en dierlijk voer als insecten, slakken, wormen, en zelfs kikkers, muizen en jonge vogels. Het voedsel bewaart hij in zijn wangzakken en neemt het mee naar zijn voedselvoorraden. Daar leegt hij zijn wangzakken met zijn voorpoten. De voedselvoorraad kan tot 65 kilogram aan voedsel beslaan, maar is meestal niet meer dan 15 kilogram.

Bij gevaar (vooral vossen) zet de gewone hamster zijn wangzakken op en maakt hij dreigende geluiden.

Als de herfst komt, dicht hij alle uitgangen met aarde. In het diepste nest houdt de hamster van oktober tot april een winterslaap, waarbij zijn lichaamstemperatuur tot 5°C daalt. De winterslaap onderbreekt hij elke vijf tot zeven dagen om te eten van deze voedselvoorraad.korenwolf wereldbol

Na de winterslaap breekt de paartijd aan. Hierbij dringen de mannetjes binnen in de territoria van de vrouwtjes, waar ze na de paartijd direct weer worden uitgejaagd.

Na een draagtijd van 17 tot 20 dagen worden drie tot vijftien kale, blinde jongen (gemiddeld 4-8) geboren. Na 14 dagen gaan de ogen open en kunnen de jongen het nest verlaten. Na 18 dagen worden de jongen gespeend. De vrouwtjes zijn geslachtsrijp na 43 dagen, waardoor jongen uit de eerste worp vaak nog in hetzelfde jaar kunnen voortplanten. Een vrouwtje kan tot drie worpen per jaar krijgen. De voortplantingstijd eindigt in juli en augustus.

Langstaart dwerghamsterLangstaart hamster

De Langstaart dwerghamster heeft een hele lange staart voor een dwerghamster deze is maarliefst 3 tot 4,5 cm lang.

De lengte van zijn lichaam varieert tussen de 8 en de 12 cm. De dekkleur is grijsgeel.

Hij heeft geen aalstreep. De buikkleur is wittig. Op de kop en nek zitten wat kleine vlekjes. De Langstaart dwerghamster komt voor in grote gebieden van Centraal Azië.

langstaart hamster wereld

Molhamster

MolhamsterHij leeft bijna uitsluitend onder de grond. De molhamsters graven hele holencomplexen met voorraadschuren, nestruimten en toiletten.
photo by B.S.Yudin, taken from Web site of the Siberian Zoological Museum (Novosibirsk, Russia).

Bij het bekend maken van de positieflijst voor de zoogdieren in augustus 2000 beweerde een dierenhandelaar die men een interview afnam dat “men nu nog wel de Syrische Hamster mag houden, maar niet meer deze Molhamster”. Hierbij werd een beeld getoond van een simpele zwarte Syrische.

De Molhamster bestaat echter wel degelijk en mag inderdaad niet gehouden worden, maar dit is een dier dat ook door de liefhebber op praktisch vlak moeilijk kàn gehouden worden, wil men zijn natuurlijk habitat een beetje respecteren.
De Molhamster behoort tot de familie van de hamster- en woelmuisachtigen (Cricetidae). De subfamilie van de Molhamsters (Myospalacini) kent maar één geslacht (Myospalax) met 5 soorten, waaronder de Molhamster (Myospalax myospalax), de Chinese Molhamster (Myospalax psilurus), M. fontanierii, M. rothschildi en de Daurische Molhamster (Myospalax aspalax). Ze komen voor in het oosten van Rusland (Siberië), Mongolië en het noorden van China.

Deze dieren hebben zich volledig aangepast aan een leven onder de grond en komen slechts zelden aan de oppervlakte. Ze zien er gestroomlijnd en molachtig uit, met drie sterk uitgegroeide klauwen aan elke voorvoet.
Hiermee ontwikkelen ze een indrukwekkende graafsnelheid. Observaties in de natuur hebben getoond dat deze dieren op 12 minuten tijd een gang kunnen graven in leem van 70 cm lang en 30 cm diep. De dieren zijn de hele dag actief en ze houden geen winterslaap.

Indien ze wortels van bomen en struiken tegenkomen worden deze met de stevige knaagtanden doorgebeten.

In hun natuurlijke habitat worden ze soms als een echte plaag beschouwd. In tegenstelling tot de mollen zijn het niet alleen insecten- en wormeneters, maar hebben een hoofdzakelijk plantaardig menu. Ze graven voedselgangen onder graan- en groentevelden, waar ze de graanhalmen naar beneden trekken en in een voorraadkamer opstapelen. Groenten zoals uien worden van onderen aangevreten en uitgeknaagd.
Ze brengen in normale omstandigheden slechts één nest per jaar voort, meestal in maart of april. De worpgrootte varieert van 4 tot 6 jongen. Deze worden geboren in een nesthol dat zich tot 2 m onder de grond kan bevinden.

Trekhamstertrekhamster

De trekhamster (Cricetulus migratorius) is een kleine hamstersoort uit West- & Centraal-Azië en de Balkan.

De trekhamster is een vrij kleine hamster, zo groot als een woelmuis. Hij heeft een grijze vacht. Hij verschilt van de woelmuizen door de grotere ogen en oren en een kortere staart. De trekhamster heeft een kop-romplengte van 80 tot 117 millimeter, een gewicht van 33 tot 38 gram en een staartje van 22 tot 28 millimeter.

De trekhamster komt voor in graslanden, landbouwgebieden, maïsvelden, tuinen en bosachtige streken, waaronder steile beboste hellingen. De trekhamster leeft voornamelijk op de Aziatische steppen, van de Oekraïne en Turkije tot Israël, Pakistan en Mongolië. In Europa komt hij westwaarts voor tot Roemenië en Oost-Griekenland.
Het is een solitair nacht- en schemeringsdier. De trekhamster voedt zich met zaden, wortels, jonge scheuten en granen, aangevuld met insecten. Bij gevaar laat de hamster zich op zijn rug vallen, waarbij hij zijn mond openhoudt en zijn snijtanden toont. ’s Winters daalt de activiteit; mogelijk houdt de trekhamster een winterslaap.

Overdag rust hij in zijn hol. Het hol bestaat uit een gangenstelsel, dat wel anderhalve meter diep kan zijn en bestaat uit verscheidene nest- en opslagkamers. Een nestkamer wordt bekleed met zacht materiaal als gras en ander plantaardig materiaal, soms ook met wol en veren. Het gangenstelsel heeft één tot vijf ingangen.
In Armenië plant de trekhamster zich het gehele jaar door voort. Na een draagtijd van 17 tot 22 dagen worden twee tot elf jongen geboren. Meestal krijgt een vrouwtje drie tot vier worpen in een jaar. Enkel het vrouwtje zorgt voor de jongen.

Muishamster

MuishamsterMuishamsters (familie Calomyscidae; geslacht Calomyscus) zijn een familie van knaagdieren die voorkomt van in Syrië en van Azerbeidzjan en Iran tot Turkmenistan, Afghanistan en Pakistan. Daar leven ze in rots- en woestijnachtige gebieden. Ze zijn daarnaast bekend van het Laat-Mioceen en mogelijk het Vroeg-Plioceen van Europa. Er zijn ook Vroeg-Pliocene fossielen bekend van het Griekse eiland Rodos.

Tot het artikel van Vorontzov & Potapova (1979) werden de muishamsters meestal tot de Amerikaanse onderfamilie Sigmodontinae gerekend, als nauwe verwanten van Peromyscus, maar Vorontzov & Potapova plaatsten hen als een tribus binnen de Cricetinae. Later is er ook gesuggereerd dat Calomyscus het enige levende geslacht is dat bij de uitgestorven onderfamilie Myocricetodontinae hoort. Er schijnen ook overeenkomsten met Democricetodon te zijn. Later onderzoek weerspreekt echter beide verwantschappen. Musser & Carleton (1993) plaatsten het geslacht in een aparte onderfamilie Calomyscinae. Steppan et al. (2004), in hun fylogenetische analyse van de Muridae, toonden aan dat Calomyscus aan geen enkel ander lid van de Muroidea nauw verwant was, zodat het geslacht in een aparte familie Calomyscidae werd geplaatst. Muishamsters hebben dezelfde soort kiezen als echte hamsters, maar ze missen de wangzakken en korte staart van de echte hamsters. Omdat ze mogelijk de enige levende leden van de Cricetodontinae zijn, worden ze wel levende fossielen genoemd.

MuishamsterkaartHoewel alle soorten muishamsters vroeger als ondersoorten van Calomyscus bailwardi beschouwd, worden er nu zo’n acht soorten onderscheiden op basis van verschillen in grootte, chromosomen, en andere verschillen. Het is goed mogelijk dat er nog onbeschreven soorten zijn. De hier gebruikte indeling met acht soorten volgt Musser & Carleton (2005).

De muishamster die in Europa soms als huisdier wordt gehouden (meestal Calomys bailwardi mystax of Calomyscus bailwardi genoemd) is waarschijnlijk C. mystax of C. elburzensis (=C. firiusaensis). Deze muishamsters worden niet in dierenwinkels verkocht, maar alleen door fokkers, zodat alleen “echte” knaagdierliefhebbers ze hebben.

Van muishamsters is bekend dat ze het langste leven van alle Muroidea. In gevangenschap hebben ze 9 jaar, 3 maanden en 19 dagen geleefd, en ze leven vaak wel vier jaar lang. Dit en het feit dat ze zich langzaam voortplanten suggereert dat ze wat betreft de voortplantingsbiologie meer op eekhoorns (Sciuridae) en Hystricognathi lijken dan op andere Muroidea.

Roemeense HamsterRoemeense hamster

De Roemeense hamster (Mesocricetus newtoni) is een wilde hamster, verwant aan de Syrische goudhamster, die enkel voorkomt langs de noordwestkust van de Zwarte Zee.
Met de goudhamster kan de Roemeense hamster jongen krijgen, maar deze zijn onvruchtbaar. Tussen de twee dieren zitten verschillen in het aantal chromosomen: de Roemeense hamster heeft er 38, de goudhamster 44.

De Roemeense hamster lijkt op de goudhamster. De vacht is echter wat doffer gekleurd. De buik van de Roemeense hamster is bijna geheel wit. Op de kruin heeft de hamster een donker gebied, die in een streep naar achteren loopt en ophoudt bij de schouderbladen. Tussen de onderste rand van de wang en de zijkant van de schouder loopt een zwarte streep.

De Roemeense hamster is 13 tot 18 centimeter lang en 80 tot 115 gram zwaar. Het staartje is slechts 12 tot 20 millimeter lang.
De Roemeense hamster is een nachtdier, dat overdag rust in zijn gangenstelsel. Een gangenstelsel bestaat uit meerdere gangen en kamers, die dienen als nestkamer of als opslagkamer. De gangen en holen kunnen vrij dicht onder het grondoppervlak liggen. De Roemeense hamster leeft solitair, en indringers in zijn gangenstelsel worden weggejaagd.

In gevangenschap is waargenomen dat onder mannetjes de sociale positie wordt bepaald door de grootte van de klieren op de flanken. De flanken van mannetjes zijn groter dan die van vrouwtjes. Met de flanken schuren de dieren langs objecten.
De Roemeense hamster eet groene plantendelen, zaden, vruchten, maar ook vlees. De hamster heeft wangzakken, waarin voedsel kan worden vervoerd.

In het wild plant het dier zich enkel in de lente en de zomer voort. Na een draagtijd van vijftien dagen worden één tot twaalf jongen per worp geboren. Deze jongen zijn na 56 tot 70 dagen geslachtsrijp.

De Roemeense hamster komt voor in graslanden, cultuursteppen, ruig gras langs de rand van velden, beboste hellingen en droge rotsachtige steppen. Hij komt enkel voor rond de Zwarte Zee, in Oost- en Zuid -Roemenië, Noord- Bulgarije, Moldavië en Zuid- Oekraïne.

Turkse hamsterTurkse hamster

De Turkse hamster is nauw verwant aan de Syrische Hamster maar heeft een temperamentvoller zelfs agressief karakter, waardoor zijn populariteit niet hoog is.

Deze hamstersoort wordt ook wel als huisdier gehouden maar is lang niet zo bekend als zijn bekende broertjes en zusjes.
De Turkse hamster wordt meer als laboratorium hamster gehouden.

Het leefgebied van deze knager is Turkije, Libanon en Israel.
Deze dieren leven net als de Syrische Hamster Solitair. De Turkse hamster wordt ongeveer 2 jaar oud.

Turkse hamster kaart

Triton dwerghamster

Triton hamsterOpmerkelijk is wel dat deze hamster een dwerghamster wordt genoemd terwijl hij veel groter is dan de dwerghamsters.
Hij is ongeveer 18 tot 25 cm lang en hij heeTriton hamster kaartft een staart van 8-10 cm lang.

Ook wordt hij wel Ratachtige dwerghamster genoemd., dit komt waarschijnlijk omdat hij groot is en een lange snuit heeft.

De dekkleur is donkerbruin en de buikkleur wit. Hij leeft in natte gebieden in de omgeving Korea en Noordoost-China.

Deze hamsters worden gemiddeld 2 jaar oud.

Daurische dwerghamster

Daurische dwerghamsterQua uiterlijk lijkt deze dwerghamster soort sterk op de Chinese Dwerghamster. Wat zijn staart betreft is het een echte langstaart dwerghamster. De staart heeft een gemiddelde lengte van 2-3 cm.
Zijn lichaamslengte varieert tussen de 8 en 13 cm en is dan ook iets groter dan de Chinese Dwerghamster.

De dekkleur van de Daurische Dwerghamster zit een beetje tussen grijs en een roodbruine kleur.
Hij heeft ook een zwarte aalstreep die vanaf zijn koppie tot aan zijn staart loopt. Zijn voetzolen zijn in de winter behaard, ter bescherming voor de kou. In de zomer zijn ze kaal.
De Daurische dwerghamster leeft op de steppen en in de hafwoestijnen van Centraal Azië.

Daurische dwerghamster kaart

Eversman dwerghamster

Eversman dwerghamsterDe Eversmann dwerghamster is één van de grotere dwerghamster soorten.
Hij is ongeveer 15 cm groot.

Hij heeft een klein staartje van ongeveer 2-3 cm.

De dekkleur is donkerbruin / roodbruin en de onderkleur is lichtgrijs tot wit.
Op de borst heeft hij een bruinachtige vlek.

De Eversmann dwerghamster komt voor van Kazachstan tot Mongolië. Hij wordt niet als huisdier gehouden.

Mongoolse dwerghamster

Mongoolse dwerghamsterDe Mongoolse Dwerghamster heeft een iets langere staart van zo’n 5 cm.
De vrouwtjes hebben een staart tussen de 2 en 3,5 cm, deze is dus iets korter dan die van de mannetjes.

De lichaamslechte van deze hamster ligt tussen de 10 a 15 cm.
De dekkleur is geelachtig grijsbruin en de buikkleur is wit.
Hij heeft geen borstvlekken.

Deze dwerghamster soort lijkt qua karakter en uiterlijk sterk op de Eversmann dwerghamster.

Ze zijn echter niet verwant aan elkaar omdat ze allebei een ander aantal chromosomen hebben zijn het dus aparte soorten.

De jongen van de Mongoolse dwerghamster komen geheel grijs ter wereld en krijgen pas later de geelgrijze kleur. Deze soort wordt niet in gevangenschap gehouden.
De Mongoolse dwerghamster komt in Mongolië voor.

Tibetaanse hamsterTibetaanse hamster

Dit is een hamstersoort waar nog niet veel van bekend is.
We weten wel dat hij in Tibet voorkomt en dat deze knager vernoemd is naar de Dalei Lama.

Hij woont voornamelijk in de gebergten zoals de Himalaya.

Qua uiterlijk lijkt hij sterk op de Grijze Dwerghamster en theoretisch gezien zou hij daar welleen een ondersoort van kunnen zijn, maar zeker is dit niet.

Bewaren

Doe mee aan onze hamster forum wedstrijden en win super leuke prijzen! Veel plezier!

Ben jij een verantwoorde & betrouwbare hamsterfokker en houdt je een transparante website bij?

DRD Hamsters is ook te vinden op diverse social media. Breng ons daar ook eens een bezoekje.